Cysylltu / Contact

Manylion Cyswllt Cyngor Cymuned Llanbadrig / Llanbadrig Community Council Contact details –
Dylai unrhyw ohebiaeth gael ei gyfeirio at sylw’r Clerc. / All correspondence should be addressed for the attention of the Clerk –

Carli Evans-Thau
Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council
Y Llyfrgell
Lon Glascoed
Cemaes
Ynys Mon LL670NH

Llanbadrig@live.co.uk

Enw / Name

Ebost / Email

Pwnc / Subject

Atebwch / Answer

Neges / Message