Cynghorwyr / Councillors

Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council

Mae 11 aelod i Gyngor Cymuned Llanbadrig.

There are 11 members of the Llanbadrig Community Council.

Cynghorwyr / Councillors

Ward Cemaes –

 • Derek Owen (Cadeirydd)
 • Carys Davies (Is-gadeirydd)
 • Elfed Jones
 • Jack Longman
 • Dei Owens
 • Vic Ensor
 • Frank Egan
 • Tim Turner
 • Sedd Wag/Vacant Seat

 

Ward Padrig –

 • Enid Jones
 • Brian Potter

Is-Bwyllgorau a Chynrychiolwyr / Sub-Committees and Representatives

 

Cyllid a Personel /Finance and Personnel

Derek Owen, Carys Davies, Elfed Jones, Brian Potter, Enid Jones, Vic Ensor.

Parciau a Mannau Agored / Parks and Open Spaces

Derek Owen, Carys Davies, Elfed Jones, Jack Longman, Dei Owens, Enid Jones,

Harbwr/Harbour

Jack Longman, Brian Potter, Elfed Jones, Dei Owens (ac aelodau’r gymuned yn unol a’r rheoliadau/and members of the community as per terms of reference)

 

Clwb Pel Droed/Football Club – Dei Owens

Clwb Ffitrwydd/Fitness Club – Dei Owens

SSG Wylfa (Magnox) – Derek Owen, Carys Davies

Llywodraethwyr Ysgol/School Governors – Carys Davies

Un Llais Cymru/One Voice Wales – Derek Owen, Brian Potter

Cronfa Padrig – Derek Owen, Elfed Jones

Partneriaeth Gogledd Mon / North Anglesey Partnership – Derek Owen, Carys Davies

 

Cynghorwyr Sirol / Anglesey County Councillors

Mae tri aelod yn cynrychioli ardal Twrcelyn sef: / Three members represent the Twrcelyn Ward:

 • Aled Morris Jones
 • Richard Owain Jones
 • Richard Griffiths

Manylion Cyswllt Cyngor Cymuned Llanbadrig

Llanbadrig Community Council Contact details

Dylai unrhyw ohebiaeth gael ei gyfeirio at sylw’r Clerc

All correspondence should be addressed for the attention of the Clerk

Carli Evans-Thau

Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council

Canolfan Treftadaeth Cemaes Heritage Centre, Stryd Fawr/High Street, Cemaes, Ynys Mon

07919 151 211

Llanbadrig@live.co.uk