Cysylltu / Contact

Gellir cysylltu a Cyngor Cymuned Llanbadrig drwy ebostio Llanbadrig@live.co.uk neu ysgrifennu at sylw’r Clerc: Carli Evans-Thau, Canolfan Treftadaeth Cemaes, Stryd Fawr, Cemaes, Ynys Mon.

Gellir hefyd gysylltu a’r clerc drwy ffonio 07919 151 211

Mae copiau o gofnodion y Cyngor Llawn i’w gweld drwy weud apwyntiad gyda’r Clerc, a hefyd ar wefan y Cyngor cyngorcymunedllanbadrig.co.uk Nodwch fodd bynnag mai dim ond ar ol iddynt gael eu cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf y byddent ar gael h.y. ni fydd cofnodion mis Mai ar gael nes wedi cyfarfod Mehefin.

Derek Owen

Cadeirydd, Cyngor Cymuned Llanbadrig

Llanbadrig Community Council can be contacted by emailing Llanbadrig@live.co.uk or by writing for the attention of the Clerk to: Carli Evans-Thau, Cemaes Heritage Centre, High Street, Cemaes, Ynys Mon. The Clerk can also be contacted on 07919 151 211

 Copies of the Full Council minutes can be viewed by making an appointment with the Clerk, they are also available on the Council website llanbadrigcommunitycouncil.co.uk Please note that minutes are only published once approved at the following meeting i.e. May meeting minutes will not be approved until the June meeting.

 Derek Owen

Chair, Llanbadrig Community Council

    Enw / Name

    Ebost / Email

    Pwnc / Subject

    Atebwch / Answer

    Neges / Message