Cysylltu / Contact

Gellir cysylltu a Cyngor Cymuned Llanbadrig drwy ebostio Llanbadrig@live.co.uk neu ysgrifennu at sylw’r Clerc: Carli Evans-Thau, Canolfan Treftadaeth Cemaes, Stryd Fawr, Cemaes, Ynys Mon.

Gellir hefyd gysylltu a’r clerc drwy ffonio 07919 151 211

Mae copiau o gofnodion y Cyngor Llawn i’w gweld drwy weud apwyntiad gyda’r Clerc, a hefyd ar wefan y Cyngor cyngorcymunedllanbadrig.co.uk Nodwch fodd bynnag mai dim ond ar ol iddynt gael eu cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf y byddent ar gael h.y. ni fydd cofnodion mis Mai ar gael nes wedi cyfarfod Mehefin.

Derek Owen

Cadeirydd, Cyngor Cymuned Llanbadrig

Llanbadrig Community Council can be contacted by emailing Llanbadrig@live.co.uk or by writing for the attention of the Clerk to: Carli Evans-Thau, Cemaes Heritage Centre, High Street, Cemaes, Ynys Mon. The Clerk can also be contacted on 07919 151 211

 Copies of the Full Council minutes can be viewed by making an appointment with the Clerk, they are also available on the Council website llanbadrigcommunitycouncil.co.uk Please note that minutes are only published once approved at the following meeting i.e. May meeting minutes will not be approved until the June meeting.

 Derek Owen

Chair, Llanbadrig Community Council

  Enw / Name

  Ebost / Email

  Pwnc / Subject

  Atebwch / Answer

  Neges / Message

   

  Skip to content

  Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis - ffeiliau testun bach sy'n cael eu rhoi ar eich peiriant i helpu'r safle i ddarparu profiad gwell o ddefnyddiwr. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr, storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel basgedi siopa, a darparu data olrhain dienw i geisiadau trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn well. Fodd bynnag, efallai y byddai'n well gennych analluogi cwcis ar y wefan hon ac ar eraill. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw analluogi cwcis yn eich porwr. Awgrymwn ymgynghori ag adran Cymorth eich porwr neu edrychwch ar wefan the About Cookies website sy'n cynnig arweiniad ar gyfer pob porwr modern. This site uses cookies - small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping baskets, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers.

  Close