Harbwr / Harbour

Rheolir yr Harbwr gan Pwyllgor penodol ar ran y Cyngor Cymuned. Dylid gysylltu a hwy yn uniongyrchol am fwy o wybodaeth neu i drafod unrhyw faterion penodol.

The Harbour is managed by a specific committee on behalf of the Community Council. They should be contacted directly for information or to address any issues.